เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: กระจายMul

#include <state_ops.h>

คูณการอัพเดตแบบกระจัดกระจายเป็นการอ้างอิงตัวแปร

สรุป

การดำเนินการนี้คำนวณ

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] *= updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] *= updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] *= updates[i, ..., j, ...]

การดำเนินการนี้จะส่งออก ref หลังจากการอัพเดตเสร็จสิ้น ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงการดำเนินการที่ต้องใช้ค่ารีเซ็ต

รายการที่ซ้ำกันได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง: หากมี indices หลายรายการอ้างอิงถึงตำแหน่งเดียวกัน การมีส่วนร่วมของดัชนีเหล่านั้นจะทวีคูณ

ต้องใช้ updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] หรือ updates.shape = []

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อ้างอิง: ควรมาจากโหนด Variable
 • ดัชนี: เทนเซอร์ของดัชนีในมิติแรกของ ref
 • อัปเดต: เทนเซอร์ของค่าที่อัปเดตเพื่อคูณเพื่อ ref

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True การดำเนินการจะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

ผลตอบแทน:

 • Output : = เหมือนกับ ref กลับมาเพื่อความสะดวกสำหรับการดำเนินงานที่ต้องการใช้ค่าที่อัพเดตหลังจากการอัพเดตเสร็จสิ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

ScatterMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterMul::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output_ref

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ScatterMul :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ScatterMul

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท_อ้างอิง

::tensorflow::Output output_ref

งานสาธารณะ

กระจายMul

 ScatterMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

กระจายMul

 ScatterMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterMul::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)