เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ScatterSub

#include <state_ops.h>

ลบการอัพเดตแบบกระจายไปยังการอ้างอิงตัวแปร

สรุป

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] -= updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] -= updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] -= updates[i, ..., j, ...]

การดำเนินการนี้ส่งออกการ ref หลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น สิ่งนี้ทำให้การดำเนินการลูกโซ่ที่ต้องใช้ค่ารีเซ็ตทำได้ง่ายขึ้น

รายการที่ซ้ำกันจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง: หาก indices หลายตัวอ้างอิงสถานที่เดียวกัน การมีส่วนร่วม (เชิงลบ) ของดัชนีเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น

ต้องการ updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] หรือ updates.shape = []

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อ้างอิง: ควรมาจากโหนด Variable
 • ดัชนี: เทนเซอร์ของดัชนีในมิติแรกของการ ref
 • อัปเดต: เมตริกซ์ของค่าที่อัปเดตเพื่อลบออกจากการ ref

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: หากเป็น True การลบจะถูกป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ถูกกำหนด แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

ผลตอบแทน:

 • Output : = เหมือนกับ ref ส่งคืนเพื่อความสะดวกสำหรับการดำเนินการที่ต้องการใช้ค่าที่อัปเดตหลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น

ตัวสร้างและตัวทำลาย

ScatterSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterSub::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output_ref

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow:: ops:: ScatterSub:: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ ScatterSub

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

งานสาธารณะ

ScatterSub

 ScatterSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterSub

 ScatterSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterSub::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

โอเปอเรเตอร์::เทนเซอร์โฟลว์::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

โอเปอเรเตอร์::เทนเซอร์โฟลว์::เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)