tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorApplyGradient

#include <data_flow_ops.h>

Stosuje rzadki gradient do danego akumulatora.

streszczenie

Nie dodaje, jeśli local_step jest mniejszy niż global_step akumulatora.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • uchwyt: Uchwyt do akumulatora.
 • local_step: wartość local_step, przy której obliczono rzadki gradient.
 • gradient_indices: Wskaźniki rzadkiego gradientu, który ma zostać skumulowany. Musi być wektorem.
 • gradient_values: Wartości są niezerowymi wycinkami gradientu i muszą mieć ten sam pierwszy wymiar co indeksy, tj. nnz reprezentowane przez indeksy i wartości muszą być spójne.
 • gradient_shape: Kształt rzadkiego gradientu, który ma zostać skumulowany.
 • has_known_shape: wartość logiczna wskazująca, czy gradient_shape jest nieznany, w którym to przypadku dane wejściowe są ignorowane podczas walidacji.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseAccumulatorApplyGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input local_step, :: tensorflow::Input gradient_indices, :: tensorflow::Input gradient_values, :: tensorflow::Input gradient_shape, bool has_known_shape)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

SparseAccumulatorApplyGradient

 SparseAccumulatorApplyGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input local_step,
 ::tensorflow::Input gradient_indices,
 ::tensorflow::Input gradient_values,
 ::tensorflow::Input gradient_shape,
 bool has_known_shape
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const