เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: SparseReduceMaxSparse

#include <sparse_ops.h>

คำนวณค่าสูงสุดขององค์ประกอบในมิติต่างๆของ SparseTensor

สรุป

Op นี้ใช้ SparseTensor และเป็นคู่ที่เบาบางกับ tf.reduce_max() ตรงกันข้ามกับ SparseReduceMax Op นี้จะส่งคืน SparseTensor

ลด sp_input ตามขนาดที่กำหนดใน reduction_axes เว้นแต่ว่า keep_dims เป็นจริงอันดับของเทนเซอร์จะลดลง 1 สำหรับแต่ละรายการใน reduction_axes หาก keep_dims เป็นจริงขนาดที่ลดลงจะคงไว้ด้วยความยาว 1

ถ้า reduction_axes ไม่มีรายการมิติทั้งหมดจะลดลงและส่งกลับค่าเทนเซอร์ที่มีองค์ประกอบเดียว นอกจากนี้แกนสามารถเป็นค่าลบซึ่งตีความตามกฎการสร้างดัชนีใน Python

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • input_indices: 2-D เมทริกซ์ N x R มีดัชนีของค่าที่ไม่ว่างเปล่าใน SparseTensor ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในลำดับมาตรฐาน
 • input_values: 1-D N ค่าไม่ว่างเปล่าที่สอดคล้องกับ input_indices
 • input_shape: 1-D รูปร่างของ SparseTensor อินพุต
 • reduction_axes: 1-D เวกเตอร์ความยาว K ที่มีแกนลด

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • keep_dims: หากเป็นจริงให้คงขนาดที่ลดลงด้วยความยาว 1

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

SparseReduceMaxSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceMaxSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceMaxSparse::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output_indices
output_shape
output_values

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

KeepDims (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: SparseReduceMaxSparse :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ SparseReduceMaxSparse

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

output_indices

::tensorflow::Output output_indices

output_shape

::tensorflow::Output output_shape

output_values

::tensorflow::Output output_values

หน้าที่สาธารณะ

SparseReduceMaxSparse

 SparseReduceMaxSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

SparseReduceMaxSparse

 SparseReduceMaxSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceMaxSparse::Attrs & attrs
)

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)