เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: StagePeek

#include <data_flow_ops.h>

Op มองดูค่าที่ดัชนีที่ระบุ

สรุป

ถ้า

คอนเทนเนอร์พื้นฐานมีองค์ประกอบไม่เพียงพอที่ op นี้จะบล็อกจนกว่าจะมี Op นี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับประสิทธิภาพ

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

 • OutputList : ค่าเทนเซอร์

ตัวสร้างและตัวทำลาย

StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes)
StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes, const StagePeek::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
values

งานสาธารณะ

operator[] (size_t index) const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

tensorflow:: ops:: StagePeek:: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ StagePeek

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ค่า

::tensorflow::OutputList values

งานสาธารณะ

StagePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

StagePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const StagePeek::Attrs & attrs
)

โอเปอเรเตอร์[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ความจุ

Attrs Capacity(
 int64 x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)