เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เวที

#include <data_flow_ops.h>

ค่า สเตจ คล้ายกับ Enqueue แบบไลท์เวท

สรุป

ฟังก์ชันพื้นฐานของ Op นี้คล้ายกับคิวที่มีความสามารถและตัวเลือกน้อยกว่ามาก Op นี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพ

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ค่า: รายการเทนเซอร์ dtypes รายการประเภทข้อมูลที่แทรกค่าควรปฏิบัติตาม

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • ความจุ: จำนวนองค์ประกอบ สูงสุด ในพื้นที่จัดเตรียม หาก > 0 ส่วนแทรกบนคอนเทนเนอร์จะถูกบล็อกเมื่อถึงความจุ
 • memory_limit: จำนวนไบต์สูงสุดที่อนุญาตสำหรับเทนเซอร์ในพื้นที่การแสดงละคร หาก > 0 ส่วนแทรกจะบล็อกจนกว่าจะมีเนื้อที่เพียงพอ
 • คอนเทนเนอร์: หากไม่ว่างเปล่า คิวนี้จะถูกวางไว้ในคอนเทนเนอร์ที่กำหนด มิฉะนั้น จะใช้คอนเทนเนอร์เริ่มต้น
 • shared_name: จำเป็นต้องจับคู่ชื่อนี้กับ Unstage Op ที่ตรงกัน

ผลตอบแทน:

 • Operation ที่สร้างขึ้น

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Stage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values)
Stage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, const Stage::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

งานสาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: เวที :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับ Stage

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

เวที

 Stage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values
)

เวที

 Stage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values,
 const Stage::Attrs & attrs
)

ตัวดำเนินการ::เทนเซอร์โฟลว์::การทำงาน

 operator::tensorflow::Operation() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ความจุ

Attrs Capacity(
 int64 x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
 StringPiece x
)

หน่วยความจำจำกัด

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)