เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: สตริงล่าง

#include <string_ops.h>

แปลงอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเป็นการแทนที่ตัวพิมพ์เล็กตามลำดับ

สรุป

ตัวอย่าง:

tf.strings.lower("สตริง CamelCase และตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด")

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์เอาท์พุต

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

StringLower (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringLower (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringLower::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Encoding (StringPiece x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: StringLower :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ StringLower

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

สตริงล่าง

 StringLower(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

สตริงล่าง

 StringLower(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringLower::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

การเข้ารหัส

Attrs Encoding(
  StringPiece x
)