tensorflow :: ops :: StringStrip

#include <string_ops.h>

Usuń początkowe i końcowe spacje z tensora .

streszczenie

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wejście: Tensor łańcucha o dowolnym kształcie.

Zwroty:

Przykłady:

tf.strings.strip (["\ nTensorFlow", "Biblioteka Pythona"]). numpy () tablica ([b'TensorFlow ', b'Biblioteka Pythona'], dtype = obiekt)

Konstruktorzy i niszczyciele

StringStrip (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

StringStrip

 StringStrip(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const