tensorflow :: ops :: Zeta

#include <math_ops.h>

Oblicz funkcję zeta Hurwitza \((x, q)\).

streszczenie

Funkcja zeta Hurwitza jest zdefiniowana jako:

\((x, q) = {n=0}^{} (q + n)^{-x}\)

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Zeta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input q)

Atrybuty publiczne

operation
z

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Funkcje publiczne

Zeta

 Zeta(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input q
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const