tensorflow :: ops :: ApplyAdagrad :: Attrs

#include <training_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ApplyAdagrad .

streszczenie

Atrybuty publiczne

update_slots_ = true
bool
use_locking_ = false
bool

Funkcje publiczne

UpdateSlots (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie true.
UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Atrybuty publiczne

update_slots_

bool tensorflow::ops::ApplyAdagrad::Attrs::update_slots_ = true

use_locking_

bool tensorflow::ops::ApplyAdagrad::Attrs::use_locking_ = false

Funkcje publiczne

UpdateSlots

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyAdagrad::Attrs::UpdateSlots(
  bool x
)

Domyślnie true.

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyAdagrad::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Domyślnie false