Google I/O to frajda! Nadrobić zaległości w sesjach TensorFlow Zobacz sesje

tensorflow :: ops :: ApplyFtrlV2 :: Attrs

#include <training_ops.h>

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla ApplyFtrlV2 .

streszczenie

Atrybuty publiczne

use_locking_ = false
bool

Funkcje publiczne

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Atrybuty publiczne

use_locking_

bool tensorflow::ops::ApplyFtrlV2::Attrs::use_locking_ = false

Funkcje publiczne

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyFtrlV2::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Domyślnie false