tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla AvgPool3DGrad .

streszczenie

Atrybuty publiczne

data_format_ = "NDHWC"
StringPiece

Funkcje publiczne

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Format danych wejściowych i wyjściowych.

Atrybuty publiczne

Format danych_

StringPiece tensorflow::ops::AvgPool3DGrad::Attrs::data_format_ = "NDHWC"

Funkcje publiczne

Format danych

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AvgPool3DGrad::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Format danych wejściowych i wyjściowych.

W przypadku domyślnego formatu „NDHWC” dane są przechowywane w kolejności: [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels]. Alternatywnie, format mógłby być „NCDHW”, kolejność przechowywania danych to: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].

Domyślnie „NDHWC”