Google I/O to frajda! Nadrobić zaległości w sesjach TensorFlow Zobacz sesje

tensorflow :: ops :: BatchMatMulV2 :: Attrs

#include <math_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla BatchMatMulV2 .

streszczenie

Atrybuty publiczne

adj_x_ = false
bool
adj_y_ = false
bool

Funkcje publiczne

AdjX (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True , połącz plasterki x .
AdjY (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True , połącz wycinki y .

Atrybuty publiczne

adj_x_

bool tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::adj_x_ = false

adj_y_

bool tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::adj_y_ = false

Funkcje publiczne

AdjX

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::AdjX(
  bool x
)

Jeśli True , połącz plasterki x .

Domyślnie False .

Domyślnie false

AdjY

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BatchMatMulV2::Attrs::AdjY(
  bool x
)

Jeśli True , połącz wycinki y .

Domyślnie False .

Domyślnie false