tensorflow :: ops :: Odchylenie Dodaj :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla BiasAdd .

streszczenie

Atrybuty publiczne

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

Funkcje publiczne

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Określ format danych wejściowych i wyjściowych.

Atrybuty publiczne

Format danych_

StringPiece tensorflow::ops::BiasAdd::Attrs::data_format_ = "NHWC"

Funkcje publiczne

Format danych

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BiasAdd::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Określ format danych wejściowych i wyjściowych.

W domyślnym formacie „NHWC” tensor odchylenia zostanie dodany do ostatniego wymiaru tensora wartości. Alternatywnie, format mógłby być „NCHW”, kolejność przechowywania danych: [batch, in_channels, in_height, in_width]. Tensor zostanie dodany do „in_channels”, trzeciego do ostatniego wymiaru.

Domyślnie „NHWC”