tensorflow :: ops :: CombinedNonMaxSuppression :: Attrs

#include <image_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla CombinedNonMaxSuppression .

streszczenie

Atrybuty publiczne

clip_boxes_ = true
bool
pad_per_class_ = false
bool

Funkcje publiczne

ClipBoxes (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, załóżmy, że współrzędne pola są między [0, 1] i przytnij pola wyjściowe, jeśli wykraczają poza [0,1].
PadPerClass (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli false, wyjściowe pola nmsed, wyniki i klasy są max_total_size / przycinane do max_total_size .

Atrybuty publiczne

clip_boxes_

bool tensorflow::ops::CombinedNonMaxSuppression::Attrs::clip_boxes_ = true

pad_per_class_

bool tensorflow::ops::CombinedNonMaxSuppression::Attrs::pad_per_class_ = false

Funkcje publiczne

ClipBoxes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CombinedNonMaxSuppression::Attrs::ClipBoxes(
  bool x
)

Jeśli prawda, załóżmy, że współrzędne pola są między [0, 1] i przytnij pola wyjściowe, jeśli wykraczają poza [0, 1].

Jeśli fałsz, nie wykonuj obcinania i nie wyświetlaj współrzędnych ramki w obecnej postaci.

Domyślnie true

PadPerClass

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CombinedNonMaxSuppression::Attrs::PadPerClass(
  bool x
)

Jeśli false, wyjściowe pola nmsed, wyniki i klasy są max_total_size / przycinane do max_total_size .

Jeśli prawda, pola wyjściowe nmsed, wyniki i klasy są max_size_per_class długości max_size_per_class * num_classes , chyba że przekracza max_total_size w którym to przypadku jest przycinana do max_total_size . Domyślnie false.

Domyślnie false