przepływ tensorowy:: ops:: Kompleksowe mięśnie brzucha:: Atrybuty

#include <math_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ComplexAbs .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

Tout_ = DT_FLOAT
DataType

Funkcje publiczne

Tout (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie jest to DT_FLOAT.

Atrybuty publiczne

Naganiacz_

DataType tensorflow::ops::ComplexAbs::Attrs::Tout_ = DT_FLOAT

Funkcje publiczne

Naganiacz

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ComplexAbs::Attrs::Tout(
  DataType x
)

Domyślnie jest to DT_FLOAT.