tensorflow :: ops :: Conv3D :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla Conv3D .

streszczenie

Atrybuty publiczne

data_format_ = "NDHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >

Funkcje publiczne

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Format danych wejściowych i wyjściowych.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Tensor 1-D o długości 5.

Atrybuty publiczne

Format danych_

StringPiece tensorflow::ops::Conv3D::Attrs::data_format_ = "NDHWC"

dylatacje_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv3D::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

Funkcje publiczne

Format danych

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv3D::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Format danych wejściowych i wyjściowych.

W przypadku domyślnego formatu „NDHWC” dane są przechowywane w kolejności: [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels]. Alternatywnie, format mógłby być „NCDHW”, kolejność przechowywania danych to: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].

Domyślnie „NDHWC”

Dylatacje

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv3D::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Tensor 1-D o długości 5.

Współczynnik dylatacji dla każdego wymiaru input . Jeśli ustawiono na k> 1, między każdym elementem filtrującym w tym wymiarze będzie k-1 pominiętych komórek. Kolejność wymiarów jest określana na podstawie wartości data_format , patrz powyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje. Dylatacje w wymiarze partii i głębokości muszą wynosić 1.

Domyślnie [1, 1, 1, 1, 1]