tensorflow :: ops :: Cumsum :: Attrs

#include <math_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla Cumsum .

streszczenie

Atrybuty publiczne

exclusive_ = false
bool
reverse_ = false
bool

Funkcje publiczne

Exclusive (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True , wykonaj wyłączną sumę.
Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
A bool (domyślnie: False).

Atrybuty publiczne

Ekskluzywny_

bool tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::exclusive_ = false

odwrócić_

bool tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::reverse_ = false

Funkcje publiczne

Ekskluzywny

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::Exclusive(
  bool x
)

Jeśli True , wykonaj wyłączną sumę.

Domyślnie false

Odwrócić

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::Reverse(
  bool x
)

A bool (domyślnie: False).

Domyślnie false