przepływ tensorowy:: ops:: Cum:: Atrybuty

#include <math_ops.h>

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla Cumsum .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

exclusive_ = false
bool
reverse_ = false
bool

Funkcje publiczne

Exclusive (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True , wykonaj ekskluzywne cumsum.
Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
bool (domyślnie: Fałsz).

Atrybuty publiczne

Ekskluzywny_

bool tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::exclusive_ = false

odwracać_

bool tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::reverse_ = false

Funkcje publiczne

Ekskluzywny

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::Exclusive(
  bool x
)

Jeśli True , wykonaj ekskluzywne cumsum.

Domyślnie jest to fałsz

Odwracać

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumsum::Attrs::Reverse(
  bool x
)

bool (domyślnie: Fałsz).

Domyślnie jest to fałsz