เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ถอดรหัสPaddedRaw:: Attrs

#include <parsing_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ DecodePaddedRaw

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

little_endian_ = true
bool

งานสาธารณะ

LittleEndian (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
อินพุต input_bytes อยู่ในลำดับ little-endian หรือไม่

คุณลักษณะสาธารณะ

little_endian_

bool tensorflow::ops::DecodePaddedRaw::Attrs::little_endian_ = true

งานสาธารณะ

LittleEndian

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodePaddedRaw::Attrs::LittleEndian(
  bool x
)

อินพุต input_bytes อยู่ในลำดับ little-endian หรือไม่

ละเว้นค่า out_type ที่เก็บไว้ในไบต์เดียว เช่น uint8

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง