เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ถอดรหัสPaddedRaw

#include <parsing_ops.h>

ตีความไบต์ของสตริงใหม่เป็นเวกเตอร์ของตัวเลข

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • input_bytes: เทนเซอร์ ของสตริงที่จะถอดรหัส
 • fixed_length: ความยาวเป็นไบต์สำหรับแต่ละองค์ประกอบของเอาต์พุตที่ถอดรหัส ต้องมีขนาดหลายเท่าของประเภทเอาต์พุต

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือก (ดู Attrs ):

 • little_endian: อินพุต input_bytes อยู่ในลำดับ little-endian หรือไม่ ละเว้นค่า out_type ที่จัดเก็บไว้ในไบต์เดียว เช่น uint8

ผลตอบแทน:

 • Output : เทนเซอร์ ที่มีมิติมากกว่า bytes อินพุตหนึ่งมิติ มิติที่เพิ่มจะมีขนาดเท่ากับความยาวขององค์ประกอบของ bytes หารด้วยจำนวนไบต์ที่จะแสดง out_type

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

DecodePaddedRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_bytes, :: tensorflow::Input fixed_length, DataType out_type)
DecodePaddedRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_bytes, :: tensorflow::Input fixed_length, DataType out_type, const DecodePaddedRaw::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

LittleEndian (bool x)

โครงสร้าง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: DecodePaddedRaw :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ DecodePaddedRaw

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

ถอดรหัสPaddedRaw

 DecodePaddedRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_bytes,
 ::tensorflow::Input fixed_length,
 DataType out_type
)

ถอดรหัสPaddedRaw

 DecodePaddedRaw(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_bytes,
 ::tensorflow::Input fixed_length,
 DataType out_type,
 const DecodePaddedRaw::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ลิตเติ้ลเอนเดียน

Attrs LittleEndian(
 bool x
)