tensorflow :: ops :: FusedBatchNormV2 :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FusedBatchNormV2 .

streszczenie

Atrybuty publiczne

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
epsilon_ = 0.0001f
float
exponential_avg_factor_ = 1.0f
float
is_training_ = true
bool

Funkcje publiczne

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Format danych dla x i y.
Epsilon (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mała liczba zmiennoprzecinkowa dodana do wariancji x.
ExponentialAvgFactor (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie 1.
IsTraining (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wartość logiczna wskazująca, że ​​operacja służy do uczenia (domyślnie) lub wnioskowania.

Atrybuty publiczne

Format danych_

StringPiece tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::data_format_ = "NHWC"

epsilon_

float tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::epsilon_ = 0.0001f

exponential_avg_factor_

float tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::exponential_avg_factor_ = 1.0f

is_training_

bool tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::is_training_ = true

Funkcje publiczne

Format danych

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Format danych dla x i y.

Albo „NHWC” (domyślnie), albo „NCHW”.

Domyślnie „NHWC”

Epsilon

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::Epsilon(
  float x
)

Mała liczba zmiennoprzecinkowa dodana do wariancji x.

Domyślnie 0,0001

ExponentialAvgFactor

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::ExponentialAvgFactor(
  float x
)

Domyślnie 1.

IsTraining

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormV2::Attrs::IsTraining(
  bool x
)

Wartość logiczna wskazująca, że ​​operacja służy do uczenia (domyślnie) lub wnioskowania.

Domyślnie true