เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: รวบรวม:: Attrs

#include <array_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ Gather

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

validate_indices_ = true
bool

หน้าที่สาธารณะ

ValidateIndices (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นเป็นจริง

คุณลักษณะสาธารณะ

validate_indices_

bool tensorflow::ops::Gather::Attrs::validate_indices_ = true

หน้าที่สาธารณะ

ValidateIndices

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Gather::Attrs::ValidateIndices(
  bool x
)

ค่าเริ่มต้นเป็นจริง