tensorflow :: ops :: MatrixDiagPartV3 :: Attrs

#include <array_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla MatrixDiagPartV3 .

streszczenie

Atrybuty publiczne

align_ = "RIGHT_LEFT"
StringPiece

Funkcje publiczne

Align (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Niektóre przekątne są krótsze niż max_diag_len i wymagają max_diag_len .

Atrybuty publiczne

wyrównać_

StringPiece tensorflow::ops::MatrixDiagPartV3::Attrs::align_ = "RIGHT_LEFT"

Funkcje publiczne

Wyrównać

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MatrixDiagPartV3::Attrs::Align(
  StringPiece x
)

Niektóre przekątne są krótsze niż max_diag_len i wymagają max_diag_len .

align to ciąg określający, w jaki sposób powinny być wyrównane odpowiednio superdiagonale i subdiagonals. Istnieją cztery możliwe wyrównania: „RIGHT_LEFT” (domyślnie), „LEFT_RIGHT”, „LEFT_LEFT” i „RIGHT_RIGHT”. „RIGHT_LEFT” wyrównuje superkośne do prawej (lewe wypełnienie rzędu) i podskośne do lewej (prawe wypełnienie rzędu). Jest to format pakowania używany przez LAPACK. cuSPARSE używa „LEFT_RIGHT”, co jest odwrotnym wyrównaniem.

Domyślnie „RIGHT_LEFT”