Google I/O to frajda! Nadrobić zaległości w sesjach TensorFlow Zobacz sesje

tensorflow :: ops :: MaxPoolWithArgmax :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla MaxPoolWithArgmax .

streszczenie

Atrybuty publiczne

Targmax_ = DT_INT64
DataType
include_batch_in_index_ = false
bool

Funkcje publiczne

IncludeBatchInIndex (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Czy uwzględnić wymiar partii w spłaszczonym indeksie argmax .
Targmax (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie DT_INT64.

Atrybuty publiczne

Targmax_

DataType tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::Targmax_ = DT_INT64

include_batch_in_index_

bool tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::include_batch_in_index_ = false

Funkcje publiczne

IncludeBatchInIndex

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::IncludeBatchInIndex(
  bool x
)

Czy uwzględnić wymiar partii w spłaszczonym indeksie argmax .

Domyślnie false

Targmax

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::Targmax(
  DataType x
)

Domyślnie DT_INT64.