tensorflow :: ops :: MaxPool :: Attrs

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla MaxPool .

streszczenie

Atrybuty publiczne

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

Funkcje publiczne

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Określ format danych wejściowych i wyjściowych.

Atrybuty publiczne

Format danych_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPool::Attrs::data_format_ = "NHWC"

Funkcje publiczne

Format danych

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPool::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Określ format danych wejściowych i wyjściowych.

W domyślnym formacie „NHWC” dane są przechowywane w kolejności: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Alternatywnie format mógłby być „NCHW”, kolejność przechowywania danych: [partia, in_channels, in_height, in_width].

Domyślnie „NHWC”