tensorflow :: ops :: Wielomian :: Attrs

#include <random_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla wielomianu .

streszczenie

Atrybuty publiczne

output_dtype_ = DT_INT64
DataType
seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

Funkcje publiczne

OutputDtype (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie DT_INT64.
Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli parametr seed lub seed2 ma wartość różną od zera, wewnętrzny generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Atrybuty publiczne

output_dtype_

DataType tensorflow::ops::Multinomial::Attrs::output_dtype_ = DT_INT64

seed2_

int64 tensorflow::ops::Multinomial::Attrs::seed2_ = 0

nasionko_

int64 tensorflow::ops::Multinomial::Attrs::seed_ = 0

Funkcje publiczne

OutputDtype

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Multinomial::Attrs::OutputDtype(
  DataType x
)

Domyślnie DT_INT64.

Nasionko

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Multinomial::Attrs::Seed(
  int64 x
)

Jeśli parametr seed lub seed2 ma wartość różną od zera, wewnętrzny generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno.

W przeciwnym razie używane jest losowe ziarno.

Domyślnie 0

Seed2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Multinomial::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Domyślnie 0