เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: องค์ประกอบที่ N:: คุณสมบัติ

#include <nn_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ NthElement

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

reverse_ = false
bool

งานสาธารณะ

Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
เมื่อตั้งค่าเป็น True ให้ค้นหาค่าที่มากที่สุดอันดับที่ n ในเวกเตอร์และในทางกลับกัน

คุณลักษณะสาธารณะ

ย้อนกลับ_

bool tensorflow::ops::NthElement::Attrs::reverse_ = false

งานสาธารณะ

ย้อนกลับ

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NthElement::Attrs::Reverse(
  bool x
)

เมื่อตั้งค่าเป็น True ให้ค้นหาค่าที่มากที่สุดอันดับที่ n ในเวกเตอร์และในทางกลับกัน

ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ