tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV3 :: Attrs

#include <array_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QuantizeAndDequantizeV3 .

streszczenie

Atrybuty publiczne

axis_ = -1
int64
narrow_range_ = false
bool
range_given_ = true
bool
signed_input_ = true
bool

Funkcje publiczne

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie -1.
NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie false.
RangeGiven (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie true.
SignedInput (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie true.

Atrybuty publiczne

oś_

int64 tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::axis_ = -1

wąski zakres_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::narrow_range_ = false

nadany_zakres_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::range_given_ = true

signed_input_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::signed_input_ = true

Funkcje publiczne

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::Axis(
  int64 x
)

Domyślnie -1.

Wąski zakres

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

Domyślnie false.

Podany zakres

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::RangeGiven(
  bool x
)

Domyślnie true.

SignedInput

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::SignedInput(
  bool x
)

Domyślnie true.