tensorflow :: ops :: QuantizeV2 :: Attrs

#include <array_ops.h>

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla QuantizeV2 .

streszczenie

Atrybuty publiczne

axis_ = -1
int64
ensure_minimum_range_ = 0.01f
float
mode_ = "MIN_COMBINED"
StringPiece
narrow_range_ = false
bool
round_mode_ = "HALF_AWAY_FROM_ZERO"
StringPiece

Funkcje publiczne

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie -1.
EnsureMinimumRange (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie 0,01.
Mode (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie „MIN_COMBINED”.
NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie false.
RoundMode (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie „HALF_AWAY_FROM_ZERO”.

Atrybuty publiczne

oś_

int64 tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::axis_ = -1

zapewnić_minimum_range_

float tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::ensure_minimum_range_ = 0.01f

tryb_

StringPiece tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::mode_ = "MIN_COMBINED"

wąski zakres_

bool tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::narrow_range_ = false

round_mode_

StringPiece tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::round_mode_ = "HALF_AWAY_FROM_ZERO"

Funkcje publiczne

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::Axis(
  int64 x
)

Domyślnie -1.

ZapewnijMinimumRange

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::EnsureMinimumRange(
  float x
)

Domyślnie 0,01.

Tryb

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::Mode(
  StringPiece x
)

Domyślnie „MIN_COMBINED”.

Wąski zakres

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

Domyślnie false.

RoundMode

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeV2::Attrs::RoundMode(
  StringPiece x
)

Domyślnie „HALF_AWAY_FROM_ZERO”.