เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ปริมาณ Relu6:: คุณสมบัติ

#include <nn_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ QuantizedRelu6

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

out_type_ = DT_QUINT8
DataType

งานสาธารณะ

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ค่าเริ่มต้นเป็น DT_QUINT8

คุณลักษณะสาธารณะ

out_type_

DataType tensorflow::ops::QuantizedRelu6::Attrs::out_type_ = DT_QUINT8

งานสาธารณะ

ประเภทออก

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedRelu6::Attrs::OutType(
  DataType x
)

ค่าเริ่มต้นเป็น DT_QUINT8