tensorflow :: ops :: RegexReplace :: Attrs

#include <string_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla RegexReplace .

streszczenie

Atrybuty publiczne

replace_global_ = true
bool

Funkcje publiczne

ReplaceGlobal (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True, zamiana jest globalna (to znaczy wszystkie dopasowania wyrażenia regularnego pattern w każdym ciągu wejściowym są przepisywane), w przeciwnym razie podstawianie przez rewrite jest wykonywane tylko dla pierwszego dopasowania pattern .

Atrybuty publiczne

replace_global_

bool tensorflow::ops::RegexReplace::Attrs::replace_global_ = true

Funkcje publiczne

ReplaceGlobal

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RegexReplace::Attrs::ReplaceGlobal(
  bool x
)

Jeśli True, zamiana jest globalna (to znaczy wszystkie dopasowania wyrażenia regularnego pattern w każdym ciągu wejściowym są przepisywane), w przeciwnym razie podstawianie przez rewrite jest wykonywane tylko dla pierwszego dopasowania pattern .

Domyślnie true