เข้าร่วม Women in ML Symposium ในวันที่ 7 ธันวาคม ลงทะเบียนตอนนี้

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ResourceApplyAdadelta :: Attrs

#include <training_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceApplyAdadelta

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

use_locking_ = false
bool

หน้าที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
หากเป็นจริงการอัปเดต var, collect และ update_accum tensors จะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า

คุณลักษณะสาธารณะ

use_locking_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyAdadelta::Attrs::use_locking_ = false

หน้าที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyAdadelta::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

หากเป็นจริงการอัปเดต var, collect และ update_accum tensors จะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า

ค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ