tensorflow :: ops :: SerializeManySparse :: Attrs

#include <sparse_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SerializeManySparse .

streszczenie

Atrybuty publiczne

out_type_ = DT_STRING
DataType

Funkcje publiczne

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Typ dtype używany do serializacji; obsługiwane typy to string (domyślnie) i variant .

Atrybuty publiczne

out_type_

DataType tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::out_type_ = DT_STRING

Funkcje publiczne

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::OutType(
  DataType x
)

Typ dtype używany do serializacji; obsługiwane typy to string (domyślnie) i variant .

Domyślnie DT_STRING