tensorflow :: ops :: Długość łańcucha:: Attrs

#include <string_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StringLength .

streszczenie

Atrybuty publiczne

unit_ = "BYTE"
StringPiece

Funkcje publiczne

Unit (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jednostka, która jest liczona do obliczenia długości ciągu.

Atrybuty publiczne

jednostka_

StringPiece tensorflow::ops::StringLength::Attrs::unit_ = "BYTE"

Funkcje publiczne

Jednostka

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringLength::Attrs::Unit(
  StringPiece x
)

Jednostka, która jest liczona do obliczenia długości ciągu.

Jeden z: "BYTE" (dla liczby bajtów w każdym łańcuchu) lub "UTF8_CHAR" (dla liczby punktów kodowych Unicode zakodowanych w UTF-8 w każdym ciągu). Wyniki są niezdefiniowane, jeśli unit=UTF8_CHAR a ciągi input nie zawierają strukturalnie poprawnego UTF-8.

Domyślnie „BYTE”