Google I/O to frajda! Nadrobić zaległości w sesjach TensorFlow Zobacz sesje

tensorflow :: ops :: Substr :: Attrs

#include <string_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla Substr .

streszczenie

Atrybuty publiczne

unit_ = "BYTE"
StringPiece

Funkcje publiczne

Unit (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jednostka używana do tworzenia podciągu.

Atrybuty publiczne

jednostka_

StringPiece tensorflow::ops::Substr::Attrs::unit_ = "BYTE"

Funkcje publiczne

Jednostka

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Substr::Attrs::Unit(
  StringPiece x
)

Jednostka używana do tworzenia podciągu.

Jeden z: "BYTE" (do określenia pozycji i długości w bajtach) lub "UTF8_CHAR" (dla punktów kodowych Unicode zakodowanych w UTF-8). Wartością domyślną jest "BYTE" . Wyniki są niezdefiniowane, jeśli unit=UTF8_CHAR a ciągi input nie zawierają strukturalnie poprawnego UTF-8.

Domyślnie „BYTE”