tensorflow :: ops :: TensorArrayGather :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TensorArrayGather .

streszczenie

Atrybuty publiczne

element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

Funkcje publiczne

ElementShape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Oczekiwany kształt elementu, jeśli jest znany.

Atrybuty publiczne

element_shape_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArrayGather::Attrs::element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

Funkcje publiczne

ElementShape

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArrayGather::Attrs::ElementShape(
  PartialTensorShape x
)

Oczekiwany kształt elementu, jeśli jest znany.

Służy do sprawdzania kształtów elementów TensorArray . Jeśli ten kształt nie jest w pełni określony, zbieranie tablic TensorArrays o rozmiarze zerowym jest błędem.

Domyślnie