เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: TensorArrayGather :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ TensorArrayGather

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

หน้าที่สาธารณะ

ElementShape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
รูปร่างที่คาดหวังขององค์ประกอบหากทราบ

คุณลักษณะสาธารณะ

element_shape_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArrayGather::Attrs::element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

หน้าที่สาธารณะ

องค์ประกอบรูปร่าง

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArrayGather::Attrs::ElementShape(
  PartialTensorShape x
)

รูปร่างที่คาดหวังขององค์ประกอบหากทราบ

ใช้เพื่อตรวจสอบรูปร่างขององค์ประกอบ TensorArray หากไม่ได้ระบุรูปร่างนี้ไว้อย่างสมบูรณ์การรวบรวม TensorArrays ขนาดศูนย์ถือเป็นข้อผิดพลาด

ค่าเริ่มต้นเป็น