เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: TensorArrayGather

#include <data_flow_ops.h>

รวบรวม องค์ประกอบเฉพาะจาก TensorArray เป็น value เอาต์พุต

สรุป

องค์ประกอบ ทั้งหมดที่ indices เลือกต้องมีรูปร่างเหมือนกัน

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ที่จับ: ที่จับสำหรับ TensorArray
 • ดัชนี: ตำแหน่งใน TensorArray ที่จะอ่านองค์ประกอบเทนเซอร์
 • flow_in: สเกลาร์ลอยที่บังคับใช้การผูกมัดการดำเนินการที่เหมาะสม
 • dtype: ประเภทขององค์ประกอบที่ส่งคืน

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • element_shape: รูปร่างที่คาดหวังขององค์ประกอบหากทราบ ใช้เพื่อตรวจสอบรูปร่างขององค์ประกอบ TensorArray หากไม่ได้ระบุรูปร่างนี้ไว้อย่างสมบูรณ์การรวบรวม TensorArrays ขนาดศูนย์ถือเป็นข้อผิดพลาด

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

TensorArrayGather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)
TensorArrayGather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype, const TensorArrayGather::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
value

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ElementShape (PartialTensorShape x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: TensorArrayGather :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ TensorArrayGather

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

มูลค่า

::tensorflow::Output value

หน้าที่สาธารณะ

TensorArrayGather

 TensorArrayGather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input flow_in,
 DataType dtype
)

TensorArrayGather

 TensorArrayGather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input flow_in,
 DataType dtype,
 const TensorArrayGather::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

องค์ประกอบรูปร่าง

Attrs ElementShape(
 PartialTensorShape x
)