tensorflow :: ops :: TextLineReader :: Attrs

#include <io_ops.h>

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla TextLineReader .

streszczenie

Atrybuty publiczne

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece
skip_header_lines_ = 0
int64

Funkcje publiczne

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusty, czytnik ten jest umieszczany w podanym pojemniku.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusta, ten czytnik jest nazwany w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą.
SkipHeaderLines (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Liczba linii do przeskoczenia od początku każdego pliku.

Atrybuty publiczne

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::shared_name_ = ""

skip_header_lines_

int64 tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::skip_header_lines_ = 0

Funkcje publiczne

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusty, czytnik ten jest umieszczany w podanym pojemniku.

W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.

Domyślnie „”

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusta, ten czytnik jest nazwany w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą.

W przeciwnym razie używana jest nazwa węzła.

Domyślnie „”

SkipHeaderLines

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TextLineReader::Attrs::SkipHeaderLines(
  int64 x
)

Liczba linii do przeskoczenia od początku każdego pliku.

Domyślnie 0