זרימת טנסור :: אופ :: החל Adagrad

#include <training_ops.h>

עדכן את '* var' בהתאם לתכנית adagrad.

סיכום

לצבור + = כיתה * דרגה var - = lr * דרגה * (1 / sqrt (לצבור))

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • var: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • accum: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • lr: גורם קנה מידה. חייב להיות סקלרי.
 • דרגה: השיפוע.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם True , עדכון של טווחי ה- var ו- accum יוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad)
ApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, const ApplyAdagrad::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
out

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UpdateSlots (bool x)
UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: החל Adagrad :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ApplyAdagrad .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

הַחוּצָה

::tensorflow::Output out

פונקציות ציבוריות

החל Adagrad

 ApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad
)

החל Adagrad

 ApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ApplyAdagrad::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UpdateSlots

Attrs UpdateSlots(
 bool x
)

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)