זרימת טנסור :: אופ :: AvgPool3DGrad

#include <nn_ops.h>

מחשבת שיפועים של פונקציית איגום ממוצעת.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • orig_input_shape: ממדי הקלט המקוריים.
 • גראד: פלט backprop בכושר [batch, depth, rows, cols, channels] .
 • גודל: טנסור 1-D באורך 5. גודל החלון לכל מימד של טנדר הקלט. חייב להיות ksize[0] = ksize[4] = 1 .
 • צעדים: אורך של תדר חד-ממדי 5. צעד החלון הזזה לכל מימד input . חייבים strides[0] = strides[4] = 1 .
 • ריפוד: סוג אלגוריתם הריפוד לשימוש.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • data_format: פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט. בפורמט ברירת המחדל "NDHWC", הנתונים נשמרים לפי הסדר של: [אצווה, בעומק, בגובה, ברוחב, בערוצים]. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCDHW", סדר אחסון הנתונים הוא: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].

החזרות:

 • Output : הרקע האחורי לקלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

AvgPool3DGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input_shape, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool3DGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input_shape, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool3DGrad::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: AvgPool3DGrad :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור AvgPool3DGrad .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

AvgPool3DGrad

 AvgPool3DGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input_shape,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

AvgPool3DGrad

 AvgPool3DGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input_shape,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool3DGrad::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פורמט נתונים

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)