זרימת טנסור :: אופ :: מחסום סגור

#include <data_flow_ops.h>

סוגר את המחסום הנתון.

סיכום

פעולה זו מאותתת כי לא יוכנסו עוד אלמנטים חדשים במחסום הנתון. Insert לאחר מכן רבים המנסים להציג מפתח חדש ייכשלו. פעולות InsertMany שלאחר מכן רק מוסיפות רכיבים חסרים לאלמנטים הקיימים ימשיכו להצליח. פעולות TakeMark שלאחר מכן ימשיכו להצליח אם יישארו אלמנטים מספיקים שהושלמו. פעולות TakeMany הבאות שתחסום ייכשלו באופן מיידי.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית: הידית למחסום.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

  • cancel_pending_enqueues: אם נכון, כל בקשות הצפייה בהמתנה שנחסמות בתור המחסום יבוטלו. InsertMany ייכשל, גם אם לא יוצג מפתח חדש.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

BarrierClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)
BarrierClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const BarrierClose::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

CancelPendingEnqueues (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: BarrierClose :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור BarrierClose .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

מחסום סגור

 BarrierClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

מחסום סגור

 BarrierClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  const BarrierClose::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

בטלממתינים

Attrs CancelPendingEnqueues(
  bool x
)