זרימת טנסור :: אופ :: InTopK

#include <nn_ops.h>

אומר אם היעדים נמצאים בתחזיות K העליונות.

סיכום

זה מוציא מערך bool batch_size , ערך out[i] true אם החיזוי batch_size היעד הוא בין תחזיות k העליונות בקרב כל התחזיות למשל i . שים לב שההתנהגות של InTopK שונה מה- TopK בטיפול שלה בקשרים; אם כיתות מרובות יש אותו ערך ניבוי בפישוק על העליונה k הגבול, כל כיתות אלה נחשבים בחלק העליון k .

באופן רשמי יותר, תן

\(predictions_i\) להיות התחזיות לכל הכיתות למשל i , \(targets_i\) להיות מחלקת היעד למשל i , \(out_i\) להיות הפלט למשל i ,

$$out_i = predictions_{i, targets_i} TopKIncludingTies(predictions_i)$$

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • תחזיות: batch_size x classes טנסור.
  • יעדים: וקטור גודל batch_size של מזהי מחלקה.
  • k: מספר האלמנטים העליונים שצריך להסתכל עליהם לצורך דיוק מחשוב.

החזרות:

  • Output : Precision שחושב בעת k בתור bool Tensor .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

InTopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input predictions, :: tensorflow::Input targets, int64 k)

תכונות ציבוריות

operation
precision

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

דיוק

::tensorflow::Output precision

פונקציות ציבוריות

InTopK

 InTopK(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input predictions,
  ::tensorflow::Input targets,
  int64 k
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const