זרימת טנסור :: אופ :: MulNoNan

#include <math_ops.h>

מחזירה x * y מבחינה אלמנטית.

סיכום

מחזיר אפס אם y הוא אפס, גם אם x אם אינסופי או NaN.

הערה : MulNoNan תומך בשידור. עוד על שידור כאן

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

MulNoNan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

תכונות ציבוריות

operation
z

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

פונקציות ציבוריות

MulNoNan

 MulNoNan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const