זרימת טנסור :: אופ :: QuantizedConv2D

#include <nn_ops.h>

מחשבת פיתול דו-ממדי בהינתן טנזורי כניסה ומסנן 4D מכמתים.

סיכום

הקלטים הם טנסורים מכמתים כאשר הערך הנמוך ביותר מייצג את המספר האמיתי של המינימום הקשור, והגבוה ביותר מייצג את המקסימום. המשמעות היא שניתן לפרש את הפלט הכמותי רק באותו אופן, על ידי התחשבות בערכי המינימום והמקסימום המוחזרים.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • filter: ממד input_depth של filter חייב להתאים למידות עומק הקלט.
 • min_input: ערך הצף שמייצג ערך הקלט הכמותי הנמוך ביותר.
 • max_input: ערך הצף שמייצג ערך הקלט הכמותי הגבוה ביותר.
 • min_filter: ערך הצף שערך המסנן הכמותי הנמוך ביותר מייצג.
 • max_filter: ערך ה- float שערך המסנן הכמותי ביותר מייצג.
 • צעדים: צעד החלון הזזה לכל מימד של טנסור הקלט.
 • ריפוד: סוג אלגוריתם הריפוד לשימוש.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • התרחבות: טנסור 1-D באורך 4. גורם ההתרחבות לכל מימד input . אם מוגדר כ- k> 1, יהיו תאי דילוג k-1 בין כל אלמנט המסנן בממד זה. סדר המידות נקבע על פי ערך data_format , ראה לעיל לפרטים. התרחבות במידות האצווה והעומק חייבת להיות 1.

החזרות:

 • Output תפוקה
 • Output min_output: ערך הצף שערך הפלט הכמותי הנמוך ביותר מייצג.
 • Output max_output: ערך הצף שערך הפלט הכמותי ביותר מייצג.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

QuantizedConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, :: tensorflow::Input min_filter, :: tensorflow::Input max_filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
QuantizedConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, :: tensorflow::Input min_filter, :: tensorflow::Input max_filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const QuantizedConv2D::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

max_output
min_output
operation
output

פונקציות סטטיות ציבוריות

Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
OutType (DataType x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: QuantizedConv2D :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור QuantizedConv2D .

תכונות ציבוריות

תפוקה מקסימלית

::tensorflow::Output max_output

תפוקה מינימלית

::tensorflow::Output min_output

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

QuantizedConv2D

 QuantizedConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 ::tensorflow::Input min_filter,
 ::tensorflow::Input max_filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

QuantizedConv2D

 QuantizedConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 ::tensorflow::Input min_filter,
 ::tensorflow::Input max_filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const QuantizedConv2D::Attrs & attrs
)

פונקציות סטטיות ציבוריות

התרחבות

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)