זרימת טנסור :: אופ :: תור נסגר

#include <data_flow_ops.h>

מחזירה אמת אם התור סגור.

סיכום

פעולה זו מחזירה אמת אם התור סגור ושקר אם התור פתוח.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית: הידית לתור.

החזרות:

  • Output : הטנזור הסגור.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

QueueIsClosed (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

תכונות ציבוריות

is_closed
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

סגור

::tensorflow::Output is_closed

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

תור נסגר

 QueueIsClosed(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const