זרימת טנסור :: אופ :: ResourceSparseApplyAdagradDA

#include <training_ops.h>

עדכן רשומות ב- '* var' וב- '* accum' בהתאם לתכנית adagrad הפרוקסימלית.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • var: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • gradient_accumulator: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • gradient_squared_accumulator: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • דרגה: השיפוע.
 • מדדים: וקטור של מדדים למימד הראשון של var ו- accum.
 • lr: שיעור למידה. חייב להיות סקלרי.
 • l1: ויסות L1. חייב להיות סקלרי.
 • l2: ויסות L2. חייב להיות סקלרי.
 • global_step: מספר שלב ההדרכה. חייב להיות סקלרי.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם נכון, עדכון של טווחי ה- var ו- accum יוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ResourceSparseApplyAdagradDA (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input gradient_accumulator, :: tensorflow::Input gradient_squared_accumulator, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input global_step)
ResourceSparseApplyAdagradDA (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input gradient_accumulator, :: tensorflow::Input gradient_squared_accumulator, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input global_step, const ResourceSparseApplyAdagradDA::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyAdagradDA :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResourceSparseApplyAdagradDA .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

ResourceSparseApplyAdagradDA

 ResourceSparseApplyAdagradDA(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input gradient_accumulator,
 ::tensorflow::Input gradient_squared_accumulator,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input global_step
)

ResourceSparseApplyAdagradDA

 ResourceSparseApplyAdagradDA(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input gradient_accumulator,
 ::tensorflow::Input gradient_squared_accumulator,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input global_step,
 const ResourceSparseApplyAdagradDA::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)