זרימת טנסור :: אופ :: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

#include <training_ops.h>

עדכון דליל '* var' כאלגוריתם FOBOS עם קצב למידה קבוע.

סיכום

כלומר עבור שורות שיש לנו דרגה עבורן, אנו מעדכנים את var באופן הבא: prox_v = var - alpha * grad var = sign (prox_v) / (1 + alpha * l2) * max {| prox_v | -alpha * l1,0}

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • var: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • אלפא: גורם קנה מידה. חייב להיות סקלרי.
 • l1: ויסות L1. חייב להיות סקלרי.
 • l2: ויסות L2. חייב להיות סקלרי.
 • דרגה: השיפוע.
 • מדדים: וקטור של מדדים למימד הראשון של var ו- accum.

מאפיינים אופציונליים (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם נכון, החיסור יהיה מוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

בונים והרסנים

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResourceSparseApplyProximalGradientDescent .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

 ResourceSparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

 ResourceSparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)