זרימת טנסור :: אופ :: SparseApplyAdadelta

#include <training_ops.h>

var: צריך להיות מתוך משתנה ().

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • accum: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • accum_update:: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • lr: שיעור למידה. חייב להיות סקלרי.
 • rho: גורם ריקבון. חייב להיות סקלרי.
 • אפסילון: גורם קבוע. חייב להיות סקלרי.
 • דרגה: השיפוע.
 • מדדים: וקטור של מדדים למימד הראשון של var ו- accum.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם נכון, עדכון של טנסורים var ו- varum יהיה מוגן על ידי מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
SparseApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const SparseApplyAdadelta::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
out

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: SparseApplyAdadelta :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור SparseApplyAdadelta .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

הַחוּצָה

::tensorflow::Output out

פונקציות ציבוריות

SparseApplyAdadelta

 SparseApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

SparseApplyAdadelta

 SparseApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const SparseApplyAdadelta::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)