זרימת טנסור :: אופ :: StringLower

#include <string_ops.h>

TODO: הוסף מסמך.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור הפלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

StringLower (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringLower (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringLower::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Encoding (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: StringLower :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור StringLower .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

StringLower

 StringLower(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

StringLower

 StringLower(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringLower::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

הַצפָּנָה

Attrs Encoding(
  StringPiece x
)